Reglement LOKK's

Wegens de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid i.v.m. het coronavirus (COVID-19), tracht Pro-Q-Kine vzw het behalen van de kwaliteitscriteria te faciliteren. In het kader hiervan, zullen online peer reviews geaccrediteerd worden, mits zij aan onderstaande regelgeving (zie PDF) voldoen. 

Download hier het reglement voor de organisatie van peer reviews. 

Een peer review kan georganiseerd worden met of zonder expert. ​Download het document hieronder om meer te weten.