top of page

Pro-Q-Kine, een verhaal van engagement

Binnen de verschillende beroepsverenigingen broedde bij enkele kinesitherapeuten het idee om een kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie op te richten. Net als artsen en tandartsen werken immers ook kinesitherapeuten aan de kwaliteit van hun zorg, dus waarom dan ook voor hen geen accreditatiesysteem opstarten?

Hieronder een terugblik...

oprichting PQK 20121115 6_bewerkt.jpg

Hoe het allemaal begon

2008

In 2008 krijgen deze kinesitherapeuten groen licht (en budget) van het RIZIV voor de ontwikkeling van een kwaliteitsbevorderend systeem binnen de kinesitherapie. Voornaamste voorwaarden? Het systeem moet meetbaar en transparant zijn!

Van bij dit prille begin kunnen kinesitherapeuten het systeem mee vorm geven en zo wordt het pilootproject ‘Pro-Q-Kine’ geboren. Een stuurgroep met kinesitherapeuten uit het werkveld, uit het onderwijs en uit de beroepsverenigingen zet zijn schouders onder het project.

2011

Het kwaliteitsbevorderend systeem kan in oktober 2011 concreet van start gaan door de lancering van het PE-online platform voor de kinesitherapeuten via de website www.pqk.be.

 

PE-online is een Nederlands concept waarvan verschillende beroepsgroepen gebruik maken om het proces van Permanente Educatie te beheren. Op dat platform kan elke kinesitherapeut (met RIZIV-nummer) zijn persoonlijk portfolio aanmaken. Dit portfolio vervangt eigenlijk het papieren archief van de kinesitherapeut: het is zijn digitale klasseermap waarin alle kwaliteitsbevorderende activiteiten worden geregistreerd. Via de vragenlijsten en cursusevaluaties die via dit portfolio in te vullen zijn, komt de beroepsgroep tegemoet aan de vereisten van het RIZIV om een transparant en meetbaar systeem op poten te zetten.

 

Ondertussen hebben 18.700 kinesitherapeuten een

PE-online portfolio (cijfer dd. februari 2024).

Het PE-online platform staat eveneens ter beschikking van opleiders die hier accreditatie voor hun navormingen aanvragen.

2013

‘Pro-Q-Kine’ transformeert van pilootproject in een onafhankelijke vzw, die de ontwikkeling, het beheer en de implementatie van het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie uitvoert in opdracht van het RIZIV.

 

De organisatie wordt gestuurd voor én door kinesitherapeuten. Het accreditatiesysteem in de kinesitherapie is immers het enige accreditatiesysteem in België dat door haar eigen beroepsgroep bestuurd wordt. Het volledige bestuur van de vzw Pro-Q-Kine bestaat uit kinesitherapeuten uit het werkveld, uit het onderwijs en uit de beroepsvereniging.

2016

Kwaliteitsvereisten voor de kinesitherapeuten? Dan ook voor Pro-Q-Kine! Sinds 2016 heeft Pro-Q-Kine vzw een ISO 9001-certificaat en voldoet ze dus ook zelf aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

...

Pro-Q-Kine vzw zal blijven ijveren voor meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil ze kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven.

 

Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit! 

bottom of page