top of page
boekenplank

Bijzondere Beroepsbekwaamheden
(BBK)

Sinds november 2022 biedt Pro-Q-Kine de mogelijkheid aan om een subportfolio aan te maken op PE-online.  Elke kinesitherapeut met een BBK (én een hoofdportfolio) kan een subportfolio aanmaken in PE-online. In dit subportfolio kan u alle activiteiten in het kader van uw Bijzondere Beroepsbekwaming(en) registreren. Dankzij het optelsysteem ziet u in één oogopslag hoeveel punten u al behaalde met die activiteiten. Per BBK kan u een subportfolio aanmaken.
 
Daarnaast zal in het Kwaliteitsregister www.kinesitherapie.be bij uw naam eveneens vermeld staan welke Bijzondere Beroepsbekwaming(en) u heeft. Handig voor patiënten én voorschrijvers!

Concreet:
Dit subportfolio vervangt de papieren documenten en klasseermappen waarmee u normaal gezien aantoont dat u voldoende activiteiten volgde ter behoud van uw BBK.
 
3 Mogelijkheden waarmee activiteiten in uw subportfolio komen te staan:
• U kan een activiteit (+ deelnamebewijs) zelf uploaden.
•  De opleider/ LOKK kan zijn activiteit registreren voor een BBK. Activiteiten met registratie voor uw BBK, zullen automatisch in uw subportfolio verschijnen. U hoeft hiervoor dan ook niets meer te doen (= geen papieren bijhouden, geen vragenlijsten invullen, …). Indien u oordeelt dat deze activiteit toch niet binnen uw BBK valt, kan u deze terug verwijderen uit uw subportfolio.
• Geaccrediteerde activiteiten uit uw hoofdportfolio kan u kopiëren naar uw subportfolio als u vindt dat ze ook binnen het domein van uw BBK vallen.
 
Uw subportfolio registreert het aantal behaalde punten binnen uw vijfjaarlijkse periode. De startdatum hiervan is de datum waarop u uw erkenning kreeg. De regelgeving volgt het Ministerieel Besluit voor de BBK’s (2014).
 
U kan na uitnodiging van de Erkenningscommissie het overzicht van uw activiteiten delen via uw subportfolio. Dit betekent dat u dankzij dit subportfolio niet langer alle papieren documenten op moet sturen via de post.
 
Disclaimer: het PE-online subportfolio is een registratiemiddel. De uiteindelijke beslissing of de activiteiten die erin staan al dan niet voldoen aan de vereisten van de BBK ligt bij de Erkenningscommissie.

Meer info over het subportfolio vindt u op www.bbk-qpp.be
 

bottom of page