Reglement kwaliteitsbevordering

Wegens de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid i.v.m. het coronavirus (COVID-19), tracht Pro-Q-Kine vzw het behalen van de kwaliteitscriteria te faciliteren. In het kader hiervan, zal online navorming geaccrediteerd worden, mits zij aan onderstaande regelgeving (zie PDF) voldoet. Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd worden indien nodig.  

Download hieronder het reglement voor aanbieders van navormingsactiviteiten. 

Download hieronder de bijlagen van dit reglement: 

  • Accreditatie online cursussen en webinars vanaf 01/01/2021

  • Beroepsprofiel kinesitherapeut 

  • Toekenning navormingseenheden 

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie van Pro-Q-Kine vzw heeft een lijst opgesteld met het oog op transparantie betreffende haar standpunten over het al dan niet accrediteren van navormingsactiviteiten rond therapieën of technieken.

Download deze lijst hieronder. 

 

© 2018 by Pro-Q-Kine vzw