Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie gestuurd door en voor kinesitherapeuten.

De Algemene Vergadering van Pro-Q-Kine telt 24 leden, die twee keer per jaar samenkomen. Ze keurt de doelstellingen, het beheer en het jaarbudget van de vzw goed. Daarnaast geeft ze kwijting aan de bestuurders.

 

De Raad van Bestuur keurt de beslissingen in verband met het dagelijks bestuur en de activiteiten van de verschillende werkgroepen goed. De Raad van Bestuur van Pro-Q-Kine telt 13 leden: 

 

 

 1. Dieter Van Assche, voorzitter - onderwijs NL 

 2. Didier Maquet, ondervoorzitter - onderwijs FR

 3. Bruno Zwaenepoel, penningmeester - beroepsveld NL

 4. Lode Verreyen - beroepsveld NL

 5. Dirk Aerssens - beroepsveld NL 

 6. Roland Castiaux - beroepsveld FR

 7. Marc Cartiaux - beroepsveld FR

 8. Raf Meesen - onderwijs NL

 9. Caroline Larock - onderwijs FR

 10. Peter Bruynooghe - beroepsvereniging Axxon NL

 11. Philippe Larock - beroepsvereniging Axxon FR

 12. Nicole Morre - directeur Pro-Q-Kine


Het dagelijks bestuur is in handen van de directeur en 4 kinesitherapeuten uit de Raad van Bestuur.  

De Accreditatiecommissie van Pro-Q-Kine vzw is samengesteld uit 9 leden. Twee leden zijn kinesitherapeuten uit het werkveld; vijf leden zijn verbonden aan een onderwijsinstelling; één lid maakt deel uit van de Federale Raad voor de Kinesitherapie en één lid behoort tot de Technische Raad voor de Kinesitherapie.

1. WERKGROEP PE-ONLINE

Deze werkgroep buigt zich over de criteria waaraan de kinesitherapeuten en de opleiders moeten voldoen binnen het digitaal platform PE-online. Daarnaast bepaalt zij ook de richtlijnen voor het organiseren van LOKK’s en peer reviews. Tot slot zorgt de werkgroep PE-online ervoor dat het PE-online systeem mee evolueert naargelang de behoeften van de kinesitherapeuten. Deze werkgroep telt 6 leden.

2. WERKGROEP INDICATOREN

Deze werkgroep definieert de kwaliteitsindicatoren die gebruikt worden in het kader van kwaliteitsbevordering. Zij stelt instrumenten ter beschikking aan de kinesitherapeut om via deze indicatoren de kwaliteit van de kinesitherapie in het algemeen te kunnen evalueren en te verbeteren. Die instrumenten zijn bijvoorbeeld de vragenlijsten, patiëntenbevragingen en checklists. Daarnaast stelt deze werkgroep rapporten op over de kwaliteitsindicatoren en doet zij aanbevelingen voor kwaliteitsbevordering in het algemeen. Deze werkgroep bestaat ook uit 6 leden. 

3. WERKGROEP COMMUNICATIE

De werkgroep Communicatie neemt de communicatie van Pro-Q-Kine voor zijn rekening. Deze werkgroep stuurt dus zowel de interne als de externe communicatie. Concreet houdt dit voor de interne communicatie in dat de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur geïnformeerd worden over de dagelijkse activiteiten van Pro-Q-Kine. De externe communicatie van Pro-Q-Kine richt zich op de kinesitherapeuten, de opleidingsinstituten, en andere partners zoals de Belgische beroepsvereniging Axxon en beroepsorganisaties zoals CEBAM, WVVK en Domus Medica. Deze werkgroep telt 7 leden. 

4. WERKGROEP EBP

De Werkgroep EBP (Evidence Based Practice) heeft als voornaamste doel EBP toegankelijker te maken voor kinesitherapeuten. EBP is essentieel om efficiënte en effectieve kinesitherapeutische behandelingen te garanderen. Deze groep telt 19 leden die betrokken zijn bij evidence based practice. Vanuit deze groep worden verschillende initiatieven genomen en acties opgezet en opgevolgd. Zo brengen zij EBP op de voorgrond voor alle Belgische kinesitherapeuten.

Een nieuwe uitdaging? 

Zin in een nieuwe uitdaging? Werk dan mee aan kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie binnen één van onze werkgroepen! Deel uw interesse met ons via info@pqk.be. 

© 2018 by Pro-Q-Kine vzw