Veelgestelde vragen

Algemeen

Wanneer ging de huidige periode binnen de kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie van start en wanneer loopt deze op zijn einde?


De huidige periode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Elke periode binnen kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie gaat samen met verschillende kwaliteitscriteria waaraan de kinesitherapeut tracht te voldoen.
Kan ik op elk moment instappen in het systeem?


Ja, u kan op gelijk welk moment instappen in het systeem door een PE-online portfolio aan te maken. De datum waarop u uw PE-online portfolio aanmaakt is de startdatum van de berekening van uw targets.
Wat zijn de kwaliteitscriteria van de huidige periode (2019-2021)?


Voor de huidige periode gelden er jaarcriteria (criteria die jaarlijks te behalen zijn) en periodecriteria (criteria die éénmaal tijdens de periode te behalen zijn). Jaarcriteria = jaarlijks te behalen:

 • Verbetertraject
 • 40 navormingseenheden (NE)
 • 1 peer review naar keuze
 • 1 peer review (of e-learning) met vastgelegd thema
 • Evaluatie van het verbetertraject
Periodecriteria = éénmaal te behalen tijdens de periode 2019-2021:
 • Checklist ‘Praktijk’
 • Patiëntenbevraging (Kinesitherapeuten die uitsluitend in een instelling werken, mogen deelnemen aan het alternatief + toepassing)
Hoe kan ik zien of ik alle kwaliteitscriteria behaald heb?


In het hoofdscherm van uw PE-online portfolio, ziet u een overzicht van uw status (voldoende of onvoldoende) voor elke periode. U kan op de gewenste periode klikken om details te zien van uw evolutie ten opzichte van de kwaliteitscriteria. Zie de PE-online guide p. 6.
Wanneer kan ik aanspraak maken op de kwaliteitspremie?


Kinesitherapeuten die aan de kwaliteitscriteria voldoen, kunnen aanspraak maken op de jaarlijkse kwaliteitspremie. Deze premie wordt jaarlijks uitbetaald door het RIZIV. De kwaliteitspremie is belastbaar. Aangezien Pro-Q-Kine niet bij deze uitbetaling betrokken is, kennen wij de datum van uitbetaling niet. Bij het invullen van uw belastingaangifte, geeft u deze aan bij de rubriek ‘Beroepsinkomen’.
Hoeveel bedraagt de kwaliteitspremie?


De kwaliteitspremie bedraagt €2.000. Deze premie is belastbaar. U geeft deze bij uw belastingsaangifte dan ook aan onder de rubriek 'Beroepsinkomsten'.
Ik kan dit jaar niet alle jaarcriteria (meer) behalen. Moet ik nu wachten tot 2022 (volgende periode) om opnieuw deel te kunnen nemen?


Neen! Als u dit jaar de jaarcriteria niet behaalt, bent u voor dat jaar niet geaccrediteerd en zal u geen kwaliteitspremie ontvangen. U kan volgend jaar gewoon opnieuw proberen de jaarcriteria te behalen (net zoals iedereen). Lukt dat, dan bent u geaccrediteerd voor dat jaar en ontvangt u de kwaliteitspremie voor dat jaar.
Ik heb aan alle kwaliteitscriteria voldaan, maar de kwaliteitspremie niet ontvangen. Wat moet ik doen?


Het RIZIV betaalt de kwaliteitspremie uit op basis van uw gegevens op myriziv.be. Kijk na of uw gegevens daar correct zijn ingevuld.

PE-online

Waarvoor dient PE-online eigenlijk?


PE-online staat voor ‘Permanent Education’ en is een digitaal platform voor professionals en aanbieders van navormingsactiviteiten. Dit platform wordt door allerlei professionals (deurwaarders, tandartsen NL, kinesitherapeuten NL, verpleegkundigen,…) gebruikt om op een eenvoudige manier het PE-proces te beheren. Pro-Q-Kine stelt PE-online gratis ter beschikking aan elke kinesitherapeut met RIZIV-nummer. Via PE-online kan hij zijn persoonlijk portfolio aanmaken waarin al zijn kwaliteitsbevorderende activiteiten worden geregistreerd.
Hoe maak ik een PE-online portfolio aan?


 1. Surf naar de homepage van Pro-Q-Kine: www.pqk.be
 2. Klik op ‘Kinesitherapeut’
 3. Klik op de knop ‘PE-online - Aanmaken'
 4. Vul de gevraagde gegevens in. U ontvangt meteen uw inloggegevens via mail en kunt u aan de slag.
Hoe geraak ik aan mijn inloggegevens als ik ze kwijt ben?


U kan uw gegevens opvragen via www.pqk.be:

 1. Ga naar de homepage van Pro-Q-Kine: www.pqk.be.
 2. Klik op 'Kinesitherapeut’.
 3. Klik op de knop ‘PE-online’.
 4. Klik op 'Als u uw logingegevens bent kwijt geraakt, klik dan hier om deze op te vragen'.
 5. Voer uw e-mailadres in en klik op 'Opvragen'.
U ontvangt in de inbox van uw e-mail een nieuw wachtwoord. Tip: kijk na of e-mails van PE-online niet als spam worden gemarkeerd. Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via info.nl@pqk.be
Bestaat er een “handleiding” voor een PE-online portfolio?


Ja! In onze PE-online guide vindt u het antwoord op vele praktische vragen i.v.m. het gebruik van uw PE-online portfolio. De guide is een beknopte gids waarin de praktische kant van uw PE-online portfolio tab per tab wordt uitgelegd, aan de hand van printscreens. Download hem hier!
Wie heeft toegang tot de vragenlijsten die ik invul in PE-online?


Elke vragenlijst die u invult in PE-online is anoniem. Zo krijgen opleiders de globale resultaten van de evaluatie van hun activiteit, maar zij zien nooit de resultaten per persoon en al zeker niet welke deelnemer wat heeft ingevuld. Deze anonimiteit geldt eveneens voor de drie vragenlijsten van de peer reviews, voor de resultaten van de patiëntenbevraging en voor de checklists. Let wel: Pro-Q-Kine kan steekproefsgewijs nagaan of het verbetertraject en de evaluatie ernstig werden ingevuld.

Verbetertraject - Evaluatie van het verbetertraject

Wat is het nut van een verbetertraject en een evaluatie van het verbetertraject?


Het verbetertraject en de evaluatie van het verbetertraject kaderen binnen de PDCA-cyclus, die bestaat uit vier elementen: Plan, Do, Check, Act. Deze vier elementen bevorderen de kwaliteit van een organisatie en hebben een cyclisch karakter, wat ervoor zorgt dat er continu aandacht besteed wordt aan kwaliteitsverbetering. Stap 1 van de PDCA-cyclus, Plan, bestaat uit het formuleren van een doelstelling. Het verbetertraject helpt u hierbij. Stap 3 van de PDCA-cyclus, Check, bestaat uit het evalueren van uw acties. De evaluatie van het verbetertraject helpt u om terug te blikken op de acties die u ondernomen hebt binnen uw verbetertraject.
Wanneer vul ik dit verbetertraject en deze evaluatie van het verbetertraject in om aan deze criteria te voldoen?


Het verbetertraject en de evaluatie van het verbetertraject zijn beide jaarcriteria, die u dus jaarlijks invult. In de eerste maanden van elk jaar vult u het verbetertraject in. In de laatste maand van elk jaar geeft u via de evaluatie van het verbetertraject aan hoe uw verbetertraject van dat jaar verlopen is. Let op! Het verbetertraject en de evaluatie van het verbetertraject zijn 2 aparte items in uw PE-online portfolio. Stapt u pas later op het jaar in (bv. september)? Vul dan uw verbetertraject in wanneer u start (bv. september) en de evaluatie van het verbetertraject op het einde van datzelfde jaar. U kan in de evaluatie aangeven dat u nog niet geslaagd bent in uw verbetertraject omdat u beperkt was in tijd. Vervolgens neemt u datzelfde verbeterpunt weer op in het volgende jaar.

Peer review (of e-learning) met vast thema

Hoe neem ik deel aan de e-learning met vastgelegd thema?


Via uw PE-online portfolio, tab ‘Evaluaties’. De e-learning kost €15, op factuur (deze kost is fiscaal aftrekbaar). De e-learning is compatibel met Windows 7 of hoger, tablet (Android versie 5.0 of hoger) of iPad (iOS versie 9.0 of hoger);
Ben ik verplicht om deel te nemen aan de e-learning (en €15 te betalen)?


Nee! U kiest zelf of u deelneemt aan de e-learning met vast thema of aan de peer review met vast thema.
Waarom is de e-learning niet gratis?


De e-learning kost €15, fiscaal aftrekbaar. Gezien de kost van de ontwikkeling en de hosting van de e-learning, en ons gelimiteerd budget, zien wij ons genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen.
Wat is het onderwerp van de peer review (of e-learning) met vastgelegd thema?


In 2019: het kinesitherapeutisch dossier In 2020: Evidence Based Practice (EBP) In 2021: klinische evaluaties in de kinesitherapie
Ik nam deel aan de e-learning met vastgelegd thema maar dit criterium staat toch nog steeds op onvoldoende?


Om aan dit criterium te voldoen, neemt u deel aan de e-learning met vastgelegd thema én vult u vervolgens de bijhorende cursusevaluatie in. Alle cursusevaluaties staan in uw PE-online portfolio onder de tab “Evaluaties” en vervolgens “Cursusevaluaties”.

LOKK - peer review

Wat is een LOKK?


Een LOKK is een Lokale Kwaliteitsgroep Kinesitherapeuten die peer reviews (intercollegiaal overleg) organiseert.
Wat is het verschil tussen een peer review en een navorming?


 • Een peer review of intercollegiaal overleg: overleg tussen collega’s over een vooraf gekozen onderwerp uit de professionele werksfeer. Het intercollegiaal overleg wordt begeleid door een moderator. De deelnemers vullen in PE-online drie vragenlijsten in per peer review. Peer reviews leveren geen navormingseenheden op, maar zijn een kwaliteitscriterium op zich.
 • Navorming: navorming met als doel kennis en vaardigheden bij te werken. De deelnemer vult na elke geaccrediteerde navorming één vragenlijst (cursusevaluatie) in in PE-online, waarmee navormingseenheden (NE) verkregen worden.
Aan hoeveel peer reviews neem ik deel om aan dit criterium te voldoen?


U neemt deel aan 2 peer reviews per jaar, waarvan 1 peer review naar vrije keuze en 1 peer review met vastgelegd thema. U kan de peer review met vastgelegd thema vervangen door de e-learning met vastgelegd thema.
Hoeveel vragenlijsten moet ik invullen om de peer review te laten valideren?


Elke peer review gaat samen met 3 vragenlijsten:

 • Vragenlijst vooraf
 • Vragenlijst net na de peer review (= cursusevaluatie)
 • Vragenlijst 60 dagen na de peer review
De 1e en de 3e vragenlijst zijn dezelfde en dienen om voor uzelf na te gaan of de peer review een positieve evolutie heeft teweeg gebracht in uw kennis en vaardigheden. Alle drie de vragenlijsten moeten tijdig ingevuld zijn opdat uw peer review gevalideerd wordt.
Wanneer moet ik de vragenlijsten invullen om de peer review te laten valideren?


Elke peer review gaat samen met 3 vragenlijsten:

 • Een vragenlijst vóór de peer review. Deze vragenlijst vooraf moet ten laatste 72u vóór de peer review ingevuld zijn.
 • Een tweede vragenlijst vlak na de peer review.
 • Een derde vragenlijst 60 dagen na de peer review.
Pas nadat u de drie vragenlijsten tijdig ingevuld heeft, wordt de peer review gevalideerd.
Waar vind ik de vragenlijsten die ik moet invullen?


Alle vragenlijsten staan in uw PE-online portfolio onder de tab 'Evaluaties' - 'Cursusevaluaties'. Vragenlijsten worden NOOIT opgestuurd via e-mail! Zie PE-online guide p. 10.
Ingeschreven voor een peer review maar ik vind geen 1e vragenlijst in mijn portfolio?


Neem zo snel mogelijk contact op met de LOKK-organisator en vraag om u toe te voegen als deelnemer aan de peer review. Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig na te gaan of de 1e vragenlijst in uw portfolio beschikbaar is, niet die van de LOKK-organisator die al de tijd en moeite neemt om de peer review te organiseren.
Waarom drie vragenlijsten?


Vragenlijst 1 peilt naar kennis, vaardigheid en attitude voordat u deelneemt aan de peer review. De 3e vragenlijst komt 60 dagen na de peer review om u de tijd te geven om bepaalde inzichten of kennis die u uit de peer review haalde toe te passen. Het is de bedoeling dat u op vragenlijst 3 een beter resultaat kan ingeven dan op vragenlijst 1. De resultaten van vragenlijst 1 en 3 zijn uitsluitend voor uzelf bestemd.

Vragenlijst 2 = cursusevaluatie: deze vragenlijst gaat over de activiteit zelf en het geanonimiseerde resultaat hiervan gaat naar de LOKK-organisator.
Ik neem deel aan een peer review in november/ december. Kan deze nog tijdig gevalideerd worden aangezien de laatste vragenlijst pas 60 dagen na de peer review beschikbaar is?


Ja! U hebt tijd tot 28 februari van het volgende jaar om deze laatste vragenlijst in te vullen.
Hoeveel punten krijg ik voor een peer review?


Een peer review levert geen "punten" op en is een kwaliteitscriterium op zich.

Checklist

Wat is het nut van de checklist ‘Praktijk’?


De checklist is bedoeld als leidraad bij een goede praktijkvoering. Ze geeft aan of bepaalde elementen i.v.m. infrastructuur, veiligheid, communicatie, wettelijke en beroepsverplichtingen al dan niet aanwezig zijn in uw praktijk. De resultaten dienen enkel om zelfreflectie te stimuleren en uw interne kwaliteit te verbeteren.
Hoeveel checklists vul ik in om aan dit criterium te voldoen?


Elke kinesitherapeut vult 1 checklist in, namelijk de checklist ‘Praktijk’. Hij kan hierbij kiezen tussen 3 versies:

 • Checklist ‘Praktijk’ voor zelfstandige kinesitherapeuten in een solopraktijk
 • Checklist ‘Praktijk’ voor kinesitherapeuten werkzaam in een (multidiscipliniare) groepspraktijk
 • Checklist ‘Praktijk’ voor kinesitherapeuten werkzaam in een instelling

Patiëntenbevraging

Hoe start ik de patiëntenbevraging op?


U start de patiëntenbevraging op via uw PE-online portfolio (tab ‘Evaluaties’ – ‘Patiëntenbevraging’). U geeft daar de e-mailadressen van minstens 10 patiënten in. Zij krijgen vervolgens per mail een uitnodiging om uw enquête in te vullen. Zie de PE-online guide.
Hoeveel patiënten zouden de patiëntenbevraging moeten invullen om aan dit criterium te voldoen?


U hebt de antwoorden van minstens 10 patiënten nodig.
Hoeveel tijd heb ik om de patiëntenbevraging af te nemen?


De patiëntenbevraging is een periodecriterium. U heeft dus maximaal 3 jaar de tijd om deze af te nemen. Tip: start uw patiëntenbevraging zo snel mogelijk op!
Welke vragen worden bij de patiëntenbevraging gesteld aan mijn patiënten?


Als u een patiëntenbevraging opstart in PE-online, kan u in het overzichtscherm klikken op de knop ‘Preview’. Hier kan u de vragen nakijken die aan uw patiënten worden gesteld.
Waar vind ik mijn openstaande patiëntenbevraging?


 1. Klik op ‘Evaluaties’ in uw PE-online portfolio
 2. Klik op ‘Patiëntenbevraging’
 3. Onderaan ziet u een tabel met daarin uw patiëntenbevraging(en)
Hoe kan ik patiënten toevoegen aan mijn openstaande bevraging?


 1. Klik op ‘Evaluaties’ in uw PE-online portfolio
 2. Klik op ‘Patiëntenbevraging’
 3. Onderaan ziet u een tabel met daarin uw patiëntenbevraging(en). Klik op de openstaande bevraging.
 4. Klik bovenaan op de knop ‘Personen verwijderen/ toevoegen’
 5. Klik op de knop ‘Toevoegen persoon’
 6. Geef de gevraagde gegevens in en klik bovenaan op ‘Ok’
Hoe zie ik hoeveel patiënten mijn bevraging hebben ingevuld?


 1. Klik op ‘Evaluaties’ in uw PE-online portfolio
 2. Klik op ‘Patiëntenbevraging’
 3. Onderaan ziet u een tabel met daarin uw patiëntenbevraging(en). Klik op de openstaande bevraging.
 4. U komt terecht bij de pagina ‘Details bestaande enquête’. Onderaan op deze pagina ziet u een tabel met daarin de namen van de patiënten die u had toegevoegd.
 5. In deze tabel ziet u als eerste kolom ‘Datum voltooid’: wanneer daar een datum staat ingevuld, betekent dit dat die patiënt (op die bepaalde datum) de enquête heeft ingevuld.
Wanneer en waar vind ik het rapport van mijn patiëntenbevraging?


Zodra 10 patiënten uw patiëntenbevraging hebben ingevuld, kan u het rapport downloaden als volgt:

 1. Klik op ‘Evaluaties’ in uw PE-online portfolio en vervolgens op ‘Patiëntenbevraging’.
 2. Klik op de patiëntenbevraging waarvan u het rapport wil zien.
 3. Klik op het blauwe icoontje (grafiek) links bovenaan.
 4. Het rapport verschijnt in een ander scherm.
Waaruit bestaat het alternatief voor de patiëntenbevraging?


Het alternatief bestaat uit een geaccrediteerde alternatieve lezing met een patient centered thema + de toepassing die u invult na deelname aan het alternatief (in te vullen in uw PE-online portfolio). Via deze toepassing gaat u na wat uw deelname aan het alternatief u heeft bijgebracht en hoe u dit in de praktijk kan gebruiken.
Wie mag deelnemen aan het alternatief voor de patiëntenbevraging?


Enkel kinesitherapeuten die uitsluitend in een instelling werken en geen patiëntenbevraging kunnen afnemen, mogen de patiëntenbevraging vervangen door een geaccrediteerd alternatief + toepassing.

Navorming

Hoeveel navormingseenheden (NE) verzamel ik om aan dit criterium te voldoen?


U verzamelt jaarlijks 40 NE om aan dit criterium te voldoen.
Waarvoor krijg ik navormingseenheden (NE)?


U kan NE verzamelen via de volgende activiteiten:

 • Deelname aan geaccrediteerde navorming
 • Deelname aan een buitenlands congres
 • Auteur van een abstract
 • Auteur van een wetenschappelijk artikel
Om na te gaan hoeveel NE elk van bovenstaande activiteiten u kan opleveren, klikt u hier om het reglement te raadplegen.
Hoe zet ik mijn navormingseenheden (NE) in mijn portfolio?


Navormingseenheden worden automatisch toegevoegd indien u:

 • op het moment van de navorming in het bezit was van een PE-online portfolio EN
 • deelnam aan een geaccrediteerde opleiding en hierbij de aanwezigheidslijst ondertekende (ter plaatse) EN
 • door de opleider werd ingegeven in PE-online als zijnde aanwezig op de activiteit EN
 • de bijhorende vragenlijst(en) in uw PE-online portfolio (onder de tab ‘Evaluaties’) invulde.
Navormingseenheden van navorming in het buitenland, auteur van een abstract of wetenschappelijke publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift worden gevalideerd nadat u deze activiteiten zelf hebt toegevoegd (met respectievelijk het aanwezigheidsattest, of abstract, of publicatie) in uw PE-online portfolio via de tab ‘Snel toevoegen’.
Hoe kan ik me inschrijven voor een activiteit die niet terug te vinden is in de PE-online kalender?


Een activiteit die niet in de PE-online kalender staat werd niet geaccrediteerd. U ontvangt enkel navormingseenheden (NE) voor geaccrediteerde activiteiten (Uitzondering: navorming in het buitenland). Contacteer daarom de organisator van de activiteit en vraag hem om contact op te nemen met een van onze medewerkers via info.nl@pqk.be voor een aanvraag tot accreditatie. De organisator van de activiteit moet deze aanvraag minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit indienen. De activiteit moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat ze geaccrediteerd kan worden. Na accreditatie zal de activiteit in de PE-online kalender staan en kan u NE verkrijgen door deelname.
Hoe komt het dat navormingseenheden van een geaccrediteerde navorming niet automatisch in mijn portfolio staan?


Dat kan 4 oorzaken hebben:

 1. Ofwel hebt u uw portfolio later aangemaakt dan de dag van de activiteit.
 2. Ofwel heeft de opleider nog geen aanwezigheden toegevoegd in PE-online. Neem hiervoor contact op met de opleider.
 3. Ofwel hebt u de cursusevaluatie die na elke activiteit automatisch in uw portfolio komt, niet ingevuld. Uw NE worden pas toegekend nadat u deze vragenlijst ingevuld heeft. U kan dat nakijken in uw PE-online portfolio bij ‘Evaluaties’.
 4. Ofwel hebt u de aanwezigheidslijst niet ondertekend op de activiteit zelf, waardoor de opleider u niet als deelnemer kon toevoegen. In dat geval zal u geen cursusevaluatie ontvangen en dan ook geen NE krijgen. Zorg er dus voor dat u zeker de aanwezigheidslijst ter plaatse tekent.
Wat gebeurt er wanneer ik meer dan 40 NE behaal op 1 jaar tijd?


Meer dan 40 NE behaald op 1 jaar? Max. 16 NE worden automatisch overgedragen naar een volgend jaar. Dit gebeurt automatisch op 1 maart van het volgende jaar (omdat men tijd heeft tot 28 februari om openstaande vragenlijsten in te vullen).
Kan ik activiteiten die ik deed voordat ik een portfolio had nog retroactief toevoegen?


Neen. De datum waarop u uw portfolio aanmaakt, is de startdatum van de berekening van uw targets. Het systeem staat bijgevolg niet toe dat er nog retroactief activiteiten worden toegevoegd.

Corona & Online activiteiten

Zullen de kwaliteitscriteria worden aangepast n.a.v. de coronacrisis?


Zie onze nieuwsbrief dd 30/11/2020.
Hoe kan ik aan de kwaliteitscriteria voldoen tijdens de coronacrisis?


Jaarcriteria: te behalen voor 31/12/2020

 1. Verbetertraject (1/ jaar): online in te vullen via uw PE-online portfolio tab “Evaluaties”
 2. Navorming (40NE/ jaar): u kan NE behalen via e-learnings (zie PE-online kalender tab “e-learning”) of via online cursussen (zie PE-online kalender tab “Klassikaal” – Titel “online cursus”)
 3. Peer review (1/ jaar): u kan deelnemen aan een online peer review (zie PE-online kalender tab “Klassikaal” – Titel “online peer review”
 4. Peer review (of e-learning) met vastgelegd thema (1/ aar): u kan deelnemen aan de e-learning met vastgelegd thema (zie PE-online portfolio tab “Evaluaties”)
 5. Evaluatie van het verbetertraject (1/ jaar): online in te vullen vanaf 1 november via uw PE-online portfolio tab “Evaluaties”
Wat is het verschil tussen een online cursus en een e-learning?


Online cursus = De cursus wordt van op afstand (live) gegeven door de opleider/ spreker die gefilmd wordt. Deze cursus zou in principe geven worden met de deelnemers als live publiek maar omwille van de COVID19-maatregelen kan dit niet. De peer review (intercollegiaal overleg) wordt live georganiseerd via video-conference.

E-learning = De leerinhoud werd in een didactisch afstandsonderwijsprogramma ontwikkeld met een eindtoets waarop deelnemers moeten slagen.
Wat is het verschil tussen een e-learning en de e-learning met vastgelegd thema?


De e-learning met vastgelegd thema is altijd van Pro-Q-Kine, en enkel toegankelijk via uw PE-online portfolio (tab “Evaluaties”). Het thema van 2020 is Evidence Based Practice (EBP). Deze e-learning valt onder de categorie ‘Peer review (of e-learning) met vastgelegd thema’. Door deelname aan deze e-learning behaalt u dit kwaliteitscriterium.

Elke andere e-learning is toegankelijk via de PE-online kalender tab “E-learnings” en levert NE op. Deze e-learnings vallen onder de categorie ‘Navorming’.
Krijg ik mijn kwaliteitspremie 2019 vroeger uitbetaald n.a.v. de coronacrisis?


Het RIZIV betaalt de kwaliteitspremie uit. Pro-Q-Kine heeft hier bijgevolg geen zicht op.
Zijn er tips voor deelname aan een online activiteit?

Wat als ik de kwaliteitscriteria niet behaal voor 31/12/2020?


Indien u dit jaar de kwaliteitscriteria niet behaalt, dan zal u voor 2020 niet de jaarlijkse kwaliteitspremie ontvangen en niet geaccrediteerd zijn. U zal bijgevolg niet in het kwaliteitsregister (www.kinesitherapie.be) staan. U kan gewoon in 2021 opnieuw proberen om de kwaliteitscriteria te behalen.

! De kwaliteitspremie moet gezien worden als een externe stimulans en compensatie voor de tijd en geld die u aan kwaliteitsbevordering besteedt. Deze premie is geen verworven recht! Voor het jaar waar u voldoet aan de kwaliteitscriteria ontvangt u de kwaliteitspremie. Voor het jaar waar het niet lukt, zal u geen premie ontvangen.
Ik heb zopas een portfolio aangemaakt en vervolgens een webinar uitgesteld bekeken. Toch komt deze activiteit niet in mijn portfolio te staan?


Indien u recent een portfolio aanmaakte en daarna een webinar uitgesteld bekeek, dan kan u deze nu zelf toevoegen aan uw portfolio (via de tab “Snel toevoegen”). U hebt hiervoor het ID-nr. van de activiteit nodig (die u terugvindt in de PE-online kalender) en een deelnamebewijs afgeleverd door de opleider. Uiteraard wordt deze activiteit gecontroleerd: we gaan na of u effectief een portfolio had op het moment van het uitgesteld bekijken van de geaccrediteerde webinar. Vervolgens worden de bijhorende NE aan u toegekend. Dit betekent dat u uitzonderlijk voor deze categorie geen cursusevaluatie zal moeten invullen.
Is het aantal NE ook voor online cursussen beperkt tot 24 per jaar?


Nee, dit is enkel het geval bij e-learning (zie de vraag hierboven voor het onderscheid tussen online navorming en e-learning). In het document " Toekenning NE" kan u nagaan hoe de NE verdeeld worden per categorie.