Accreditatie:

Wat is de meerwaarde voor

de opleider? 

Hieronder leest u welke stappen u moet ondernemen om erkend te worden als opleider en om accreditatie aan te vragen voor uw cursus. Maar wat hebt u als opleider er eigenlijk aan om erkend te zijn en geaccrediteerde navorming te kunnen aanbieden? 

Eerst en vooral leveren geaccrediteerde navormingen navormingseenheden (NE) op voor kinesitherapeuten. Die navormingseenheden worden geregistreerd in het digitaal portfolio van de kinesitherapeut, die met voldoende NE aan één van zijn kwaliteitscriteria voldoet. Met andere woorden: deelname aan geaccrediteerde navorming levert de kinesitherapeut voordeel op en zou een invloed kunnen hebben op zijn keuzes.

Bovendien komen alle geaccrediteerde navormingen in de PE-online kalender te staan. Via deze kalender gaan kinesitherapeuten op zoek naar geaccrediteerde navorming in hun interessegebied. Momenteel hebben 15.376 kinesitherapeuten (cijfer dd. 03.01.2022) een PE-online portfolio en zij trachten dus te voldoen aan de kwaliteitscriteria, waaronder deelname aan geaccrediteerde navorming. Dit betekent dus voor u dat u via de PE-online kalender een publiek van 15.376 kinesitherapeuten kan bereiken. 

Stappenplan accreditatie navorming 

1. Eénmalig aanmaken opleidersaccount in PE-online

PE-online guide p. 4

LET OP! Gelieve eerst het reglement te raadplegen alvorens een opleidersaccount aan te maken.

2. Accreditatie aanvragen voor uw activiteit via uw opleidersaccount

PE-online guide p. 8

LET OP! Vraag min. 6 weken op voorhand accreditatie aan. 

LET OP! Uw activiteit moet geaccrediteerd zijn voordat deze plaatsvindt.

3. Ingeven aanwezigheden na de activiteit

PE-online guide p. 15

LET OP! Geef aanwezigheden in ten laatste 7 dagen nadat uw activiteit volledig afgelopen is.

Download hieronder de PE-online guide. 

openbare spreker