top of page

Erkend worden als opleider bij Pro-Q-Kine 

Sinds 2011 organiseert en beheert Pro-Q-Kine vzw het accreditatiesysteem ter bevordering van de kwaliteit van de zorg in de kinesitherapie. Pro-Q-Kine biedt het PE-online platform aan waarop kinesitherapeuten en aanbieders van navormingsactiviteiten met elkaar verenigd worden. Via PE-online wordt het proces van Permanente Educatie geregistreerd. De correctheid, efficiëntie en snelheid van PE-online zorgt ervoor dat alle types van kwaliteitsbevorderende activiteiten vlot geregistreerd worden. 

 

Een aanbieder van navormingsactiviteiten ("opleider") kan autorisatie aanvragen bij Pro-Q-Kine  met het oog op het indienen van accreditatieaanvragen (via PE-online) voor zijn navormingsactiviteiten. Geaccrediteerde navorming levert de kinesitherapeut die hieraan deelneemt navormingseenheden (NE) op. 

 

Om als opleider erkend te worden bij Pro-Q-Kine, dient u te voldoen aan de voorwaarden van het reglement. U vindt hierin alle info omtrent autorisatie als opleider en accreditatie van navorming. Klik hier om naar het reglement en alle bijhorende bijlagen te gaan.

openbare spreker

 Accreditatie navorming via PE-online 

Het PE-online platform verbindt opleiders en kinesitherapeuten in kwaliteitsbevordering. Om u zo vlot mogelijk accreditatieaanvragen te helpen indienen, kan u de PE-online guide raadplegen (zie hieronder). We vatten de meest essentiële stappen hieronder even samen: 

1. Eénmalig aanmaken opleidersaccount in PE-online

PE-online guide p. 4

LET OP! Gelieve eerst het reglement te raadplegen alvorens een opleidersaccount aan te maken.

2. Accreditatie aanvragen voor uw activiteit via uw opleidersaccount

PE-online guide p. 8

LET OP! Vraag min. 6 weken op voorhand accreditatie aan. 

LET OP! Uw activiteit moet geaccrediteerd zijn voordat deze plaatsvindt.

3. Ingeven aanwezigheden na de activiteit

PE-online guide p. 15

LET OP! Geef aanwezigheden in ten laatste 7 dagen nadat uw activiteit volledig afgelopen is.

Download hieronder de PE-online guide. 

Wat is de meerwaarde van accreditatie voor
de opleider? 

Geaccrediteerde navormingen leveren navormingseenheden (NE) op voor kinesitherapeuten. Die navormingseenheden worden geregistreerd in het digitaal portfolio van de kinesitherapeut, die met voldoende NE aan één van zijn kwaliteitscriteria voldoet. Met andere woorden: deelname aan geaccrediteerde navorming levert de kinesitherapeut voordeel op en zou een invloed kunnen hebben op zijn keuzes.

Bovendien komen alle geaccrediteerde navormingen in de PE-online kalender te staan. Via deze kalender gaan kinesitherapeuten op zoek naar geaccrediteerde navorming in hun interessegebied. Momenteel hebben 16.301 kinesitherapeuten (cijfer dd. 14.09.2022) een PE-online portfolio en zij trachten dus te voldoen aan de kwaliteitscriteria, waaronder deelname aan geaccrediteerde navorming. Dit betekent dus voor u dat u via de PE-online kalender een publiek van 16.301 kinesitherapeuten kan bereiken. 

Professioneel bijwonen van een seminar
bottom of page