top of page
shutterstock_580163959.jpg

Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteit is een must om van goede zorg te kunnen spreken. In de eerste plaats is het dan ook voor de kinesitherapeut zelf belangrijk om steeds zijn kwaliteit in zorg te versterken. Kwalitatief hoogstaande zorg kunnen geven aan patiënten is immers de prioriteit als zorgverstrekker.

Bovendien zorgt een systeem om de kwaliteit bij kinesitherapeuten te verbeteren voor meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg.

Werken aan kwaliteit is een continu proces. Zoals elk kwaliteitsbevorderend systeem, verloopt dat van de kinesitherapie ook in cycli:

 

  • 2011-2015

  • 2016-2018

  • 2019-2021

  • 2022-2024

  • ...

Elke periode gaat samen met bepaalde kwaliteitscriteria, waaraan de kinesitherapeut tracht te voldoen. Deze inspanningen worden geregistreerd in het persoonlijk PE-online portfolio, waar hij zijn vorderingen kan zien ten opzichte van de kwaliteitsnormen. 

Transparantie
over de kwaliteit
van zorg 

Iedereen is het er over eens dat de kwaliteit van de zorg die we verlenen aan onze patiënten zo hoog mogelijk moet zijn. Hiertoe zijn we bereid om ons regelmatig bij te scholen, deel te nemen aan intercollegiaal overleg, onze patiënten te bevragen over hoe zij hun behandeling ervaren, enz. Transparantie over de kwaliteit van de zorg is het openbaar maken van informatie over kwaliteit van zorg aan burgers en patiënten (cfr. het Vlaams Patiëntenplatform).

Vandaar het digitale kwaliteitsregister www.kinesitherapie.be, waarin alle kinesitherapeuten die aan de kwaliteitscriteria voldoen opgenomen zijn. Naast mond-tot-mondreclame en doorverwijzing door voorschrijvers, vormt dit kwaliteitsregister een bijkomende informatiebron waar patiënten beroep op kunnen doen.

Bovendien zorgt transparantie van de kwaliteit van zorg ook voor een verbetering van die kwaliteit. Openbare informatie hierover zal immers een extra stimulans zijn om de kwaliteit van zorg op peil te houden en te verhogen waar nodig.

Abstract Water
bottom of page