Home

Het reglement voor de kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie werd geoptimaliseerd voor een betere werking van het systeem. Klik hier om het reglement in te kijken.

Nieuws

23/10/2014

Alle stappen van A tot Z, 2 sessies van telkens 4 u.

Wil je in de toekomst een nieuwe LOKK oprichten met collega’s uit de buurt of binnen je instelling ? Ben je momenteel LOKK-organisator of moderator en heb je nog vragen over de beste aanpak bij intercollegiaal overleg ?

Activiteiten

30/09/2014

U kan gezien uw werkcontext de patiëntenbevraging (nog) niet te organiseren? Of wenst u de bevraging nog niet uit te voeren? 
Pro-Q-Kine biedt u een alternatief aan voor de patiëntenbevraging/zelfevaluatie. Zo kan u alle kwaliteitscriteria behalen.