Home

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie die het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten in België implementeert. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit.
De organisatie werd opgericht op 15 november 2012 en heeft een lopende opdracht tot eind 2014. Het is de bedoeling dat het systeem van kwaliteitsbevordering een permanent karakter krijgt.

Nieuws

08/10/2014

Alle stappen van A tot Z, 2 sessies van telkens 4 u.

Wil je in de toekomst een nieuwe LOKK oprichten met collega’s uit de buurt of binnen je instelling ? Ben je momenteel LOKK-organisator of moderator en heb je nog vragen over de beste aanpak bij intercollegiaal overleg ?

Activiteiten

30/09/2014

U kan gezien uw werkcontext de patiëntenbevraging (nog) niet te organiseren? Of wenst u de bevraging nog niet uit te voeren? 
Pro-Q-Kine biedt u een alternatief aan voor de patiëntenbevraging/zelfevaluatie. Zo kan u alle kwaliteitscriteria behalen.