Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is een LOKK?


Een LOKK is een Lokale Kwaliteitsgroep voor Kinesitherapeuten die intercollegiaal overleg (peer review) organiseert.
Hoe start ik een LOKK op?


U kan zelf een LOKK-groep oprichten zodra u met 12 kinesitherapeuten bent die een PE-online portfolio hebben. Raadpleeg zeker de informatie op onze website (via 'LOKK-organisator'). Wij raden u aan om deze informatie aandachtig en volledig te lezen voordat u begint. Let op! Het oprichten van een LOKK wordt niet toegestaan aan commerciële opleiders
Wat is een peer review?


Een peer review is een intercollegiaal overleg. Bij intercollegiaal overleg staan zelfreflectie en leren via de kennis en ervaringen van collega’s centraal. Debatteren leidt vaak tot interessante en nieuwe inzichten.
Hoeveel kinesitherapeuten mogen deelnemen aan 1 peer review?


Zorg ervoor dat u niet meer dan 40 deelnemers hebt per peer review. Uit ervaring weten we dat meer dan 40 deelnemers de praktische organisatie van een peer review bemoeilijk. Bovendien zal uw financiële vergoeding (zie supra) niet toereikend zijn om peer reviews correct te kunnen organiseren voor dergelijk grote groepen.
Bestaat er een “handleiding” voor mijn PE-online LOKK-account?


Ja! In onze PE-online guide vindt u het antwoord op vele praktische vragen i.v.m. het gebruik van uw PE-online LOKK-account. De guide is een beknopte gids waarin de praktische kant van uw PE-online LOKK-account tab per tab wordt uitgelegd, aan de hand van printscreens. Klik hier om de guide te raadplegen.
Heb ik een moderator nodig bij elke peer review?


Elke peer review moet begeleid worden door moderatoren die de discussie leiden en gaande houden. Er moet 1 moderator voorzien worden per 12 deelnemers. Moderatoren mogen wel deelnemen aan de peer review. Een moderator die de voorbije jaren deelnam een de moderatorenopleiding (tweemaal per jaar georganiseerd door Pro-Q-Kine) is een erkende moderator.
Wat is de taak van een externe expert?


Een LOKK kan vragen aan een externe expert om gedurende maximum een half uur het thema van de peer review in te leiden. Het is niet de bedoeling dat de expert vervolgens deelneemt aan de peer review!
Wat is een MKO?


AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen. Hierbinnen kadert het MKO, het Medisch Kinesitherapeutisch Overleg. Let op: MKO = multidisciplinaire peer review! Hiervoor gelden alle voorwaarden van het reglement voor peer reviews.

Vragenlijsten

Hoeveel vragenlijsten heeft een peer review?


Elke peer review gaat samen met 3 vragenlijsten:

 • Vragenlijst vooraf
 • Vragenlijst net na de peer review (= cursusevaluatie)
 • Vragenlijst 60 dagen na de peer review
Wanneer krijgen deelnemers de vragenlijsten van een peer review?


Alle vragenlijsten komen automatisch in het portfolio van de kinesitherapeut te staan op de volgende momenten:

 • Vragenlijst vooraf: zodra u als LOKK-organisator de deelnemers ingeeft via PE-online (ten vroegste 4 weken voor de peer review)
 • Vragenlijst net na de peer review: zodra u de aanwezigheden ingeeft via PE-online
 • Vragenlijst 60 dagen na de peer review: automatisch 60 dagen na de peer review op voorwaarde dat u de aanwezigheden hebt ingegeven
Waar vinden deelnemers de vragenlijsten van een peer review?


Alle vragenlijsten komen in het portfolio van de kinesitherapeut te staan, onder de tab ‘Evaluaties’. Vragenlijsten worden NOOIT per mail verstuurd!
Wat als deelnemers de vragenlijst vooraf niet tijdig ingevuld hebben?


Als deelnemers de vragenlijst vooraf niet tijdig ingevuld hebben, dan zal de peer review wel in hun portfolio verschijnen, maar nooit gevalideerd worden. In hun portfolio zal naast de peer review dan de opmerking ‘Evaluatie niet tijdig ingevuld’ staan. Daarom is het belangrijk om minstens 10 dagen voor de peer review de deelnemers toe te voegen, zodat zij voldoende tijd hebben om deze vragenlijst vooraf in te vullen.
Wat doe ik met de vragenlijst die de deelnemers vooraf invullen in PE-online?


Het is de bedoeling dat u de vragenlijst vooraf, die de deelnemers ingevuld hebben vóór de peer review, gebruikt als basis voor het intercollegiaal overleg. Vragenlijst vooraf downloaden?

 • Klik op de peer review waarvan u de vragenlijst vooraf wil downloaden
 • Klik op het blauwe grafiekje rechts
 • Selecteer ‘Cursusevaluatie’ en kies daarna het bestandstype
 • Open het gedownloade bestand

Accreditatie

Wanneer moet ik mijn accreditatieaanvraag indienen?


Dien uw accreditatieaanvragen in via PE-online min. 6 weken voordat de peer review plaatsvindt.
Is het mogelijk om de datum van een activiteit te veranderen ?


Ja, op voorwaarde dat deze later is dan de oorspronkelijke datum.
Wat zijn de aandachtspunten bij mijn aanvraag?


De vragenlijst wordt correct vervolledigd en op de juiste manier geüpload. Deze vragenlijst moet u toevoegen bij de rubriek 'Bijlagen enkel zichtbaar voor beheerder Pro-Q-Kine'. Dus niet bij de omschrijving en niet bij de 'Bijlagen openbaar zichtbaar'! U verandert enkel de sleutelwoorden van de template, en niet de zinnen zelf!

De structuur van een peer review komt duidelijk naar voor in uw omschrijving:

Een peer review (duur = min. 2u) heeft een verplichte structuur:
 • Inleiding (eventueel door externe expert) - max. 30min
 • Intercollegiaal overleg in kleine groepjes van max. 12 personen - min. 1u 15min
 • Plenaire conclusie - min. 15min
LET OP! Vraag-en-antwoord sessies worden niet beschouwd als intercollegiaal overleg
Waarvoor dient de rubriek "Vraag-en-antwoord"?


Vragen en opmerkingen over uw accreditatieaanvraag verlopen langs deze weg. Gelieve deze rubriek dan ook regelmatig te controleren. Indien wij binnen de 5 dagen geen reactie mogen ontvangen, zal uw aanvraag automatisch geklasseerd worden.

Vergoeding

Waarom mag ik geen deelnameprijs vragen voor een peer review?


LOKK’s worden door Pro-Q-Kine forfaitair vergoed voor de organisatie van peer reviews (max. 2 per jaar). Het is bijgevolg niet toegestaan een deelnameprijs te vragen voor peer reviews.
Wat zijn de voorwaarden voor de forfaitaire vergoeding?


 • Pro-Q-Kine financiert maximaal 2 geaccrediteerde peer reviews per jaar.
 • Om in aanmerking te komen voor financiering moeten minstens 10 kinesitherapeuten (met een PE-online portfolio) aanwezig zijn tijdens de peer review.
 • Peer reviews die plaatsvinden op dezelfde dag, met hetzelfde onderwerp en op dezelfde locatie, zullen beschouwd worden als 1 peer review en ook als dusdanig gefinancierd worden.
 • Het is niet toegestaan om een deelnameprijs te vragen aan de deelnemers van de peer review, daar de LOKK forfaitair vergoed wordt door Pro-Q-Kine.
 • De LOKK is vrij in het bepalen van het bedrag voor de organisator, moderator en notulist. De vergoeding voor een externe expert mag het bedrag van €150 (verplaatsing inbegrepen) niet overschrijden. Ook de logistieke kosten zijn in bovenstaande bedragen inbegrepen. Het forfaitair bedrag zal op het rekeningnummer van de LOKK of dat van de organisator gestort worden.
 • Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moeten alle velden van het document 'Onkostenvergoeding' correct ingevuld zijn en moet dit document gehandtekend en ten laatste 1 maand na de peer review aan Pro-Q-Kine bezorgd worden via info.nl@pqk.be. Wij zien ons genoodzaakt te vragen om deze termijn te respecteren aangezien wij elk trimester een financieel rapport moeten voorleggen aan het RIZIV.
Wat zijn de tarieven van de forfaitaire vergoeding?


PEER REVIEW ZONDER ERKENDE MODERATOR(EN) Peer review binnen een LOKK met 10 - 23 aanwezige kinesitherapeuten: € 200 voor een peer review zonder expert € 300 voor een peer review met expert Peer review binnen een LOKK met 24 - 40 aanwezige kinesitherapeuten: € 350 voor een peer review zonder expert € 450 voor een peer review met expert PEER REVIEW MET ERKENDE MODERATOR(EN) Peer review binnen een LOKK met 10 - 23 aanwezige kinesitherapeuten: € 250 voor een peer review zonder expert € 350 voor een peer review met expert Peer review binnen een LOKK met 24 - 40 aanwezige kinesitherapeuten: € 400 voor een peer review zonder expert € 500 voor een peer review met expert
Waar vind ik de onkostennota?


Om uw werk als LOKK-organisator een klein beetje te verlichten, vindt u sinds kort de onkostenvergoeding van uw peer review terug in uw PE-online LOKK-account: 1. Log in als LOKK 2. Klik op de peer review in kwestie 3. Klik op de rubriek 'Aanwezigheden' 4. Klik op het blauwe ID-nr. 5. Klik bovenaan op het icoontje 'Onkostendeclaratie' ! Let wel: de onkostennota is pas beschikbaar wanneer u de aanwezigheden hebt ingegeven.

Deelnemers - Aanwezigheden

Kan ik een deelnemer toevoegen/verwijderen aan een activiteit?


Ja:

 • Om toe te voegen : Klik op ‘Toevoegen deelnemers’
 • Om te verwijderen : Klik op het vuilbakje vóór de naam die verwijderd moet worden.
Let op! Wij raden u aan om deelnemers van een peer review minstens 10 dagen voor de peer review in te geven in PE-online.
Wat is het verschil tussen deelnemers en aanwezigheden?


Vóór de peer review, geeft u de deelnemers in via PE-online. Doe dit minstens 10 dagen op voorhand zodat de deelnemers voldoende tijd hebben om de vragenlijst vooraf in te vullen. Na de peer review, geeft u in PE-online de aanwezigheden in. Dit zijn de kinesitherapeuten die ook effectief aanwezig waren bij uw peer review.
Kan ik een aanwezigheid toevoegen die niet vooraf als deelnemer geregistreerd werd?


Neen, het is niet mogelijk een aanwezige toe te voegen indien deze niet vooraf als deelnemer werd toegevoegd. Deze persoon heeft ook de vragenlijst vooraf niet kunnen invullen en zijn peer review kan dus niet gevalideerd worden.

Modules

Waar vind ik de module voor de peer review met vastgelegd thema?


U vindt de volledige module op onze website, op de pagina ‘Modules’ bij het onderdeel LOKK of klik hier.
Hoe geraak ik aan een module voor een peer review?


Nadat u op onze website de presentaties van de modules hebt geraadpleegd, mailt u ons het onderwerp van uw keuze door via info.nl@pqk.be. Wij bezorgen u vervolgens de volledige module:

 • Vervolledigde vragenlijst (! Gelieve de vragenlijst niet aan te passen)
 • Presentatie
 • Handboek
 • Extra documentatie

Online peer review

Hoe vraag ik een online peer review aan?


Indienen van uw aanvraag blijft ongewijzigd! U gaat te werk zoals voorheen. Titel activiteit: Voeg in de titel “online peer review” toe bv. Online peer review Parkinson – Online peer review communicatie - …
Hoe kan ik peer reviews organiseren tijdens de coronacrisis?


Wegens de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid i.v.m. het coronavirus (COVID-19), tracht Pro-Q-Kine vzw het behalen van de kwaliteitscriteria te faciliteren. In het kader hiervan, zullen online peer reviews geaccrediteerd worden, mits zij aan bepaalde regelgeving (klik hier) voldoen. Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd worden indien nodig.
Hoe lang zijn de maatregelen i.v.m. online peer reviews van kracht?


Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd worden indien nodig.
Hoeveel deelnemers mag ik toevoegen aan een online peer review?


Het aantal deelnemers aan een online peer review wordt beperkt tot maximaal 40, mits het programma waarmee de online peer review georganiseerd wordt toestaat dat de groep opgesplitst kan worden in verschillende groepjes van max. 12 personen voor het overleg.
Wordt een online peer review ook terugbetaald?


Ja! Voor terugbetaling gelden dezelfde voorwaarden als altijd, zie reglement.
Welk programma moet ik gebruiken? Zoom?


U kiest zelf met welk programma u een online peer review wil organiseren. U kan dit doen via Skype, Zoom, Microsoft Teams, ... Klik hier om een handleiding voor Zoom te downloaden. Let wel: het scherm van de expert (intern of extern) moet gedeeld kunnen worden, opdat de inleidende presentatie door iedereen gevolgd kan worden.
Waarom kan ik de peer review met vastgelegd thema 2020 niet online organiseren?


De peer review met vastgelegd thema 2020 betreft Evidence Based Practice, waar het overleg steeds afgewisseld wordt met opzoekwerk op www.ebpnet.be en theorie. Tijdens de opzoekingen moeten ook 3 casussen opgelost worden. Dit online organiseren, zou betekenen dat er continu gewisseld zou moeten worden tussen verschillende schermen, wat niet bevorderlijk is voor het overleg. Het is bovendien al een uitdaging om dit overleg efficiënt te modereren wanneer alle deelnemers samenzitten, daarom is het te ingewikkeld om deze peer review online te organiseren. Om aan dit kwaliteitscriterium te beantwoorden, kan men deelnemen aan de e-learning met vastgelegd thema (beschikbaar via het PE-online portfolio).