Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe ga ik te werk als ik als opleider erkend wil worden in PE-online en een activiteit wil laten accrediteren?


Neem contact op met Pro-Q-Kine via info@pqk.be. Gelieve in uw mail de volgende vragen al te beantwoorden:

 • Wat is het onderwerp van de navorming
 • Indien een specifieke methode wordt onderwezen, beschikt u over wetenschappelijke studies die de waarde van deze methode bevestigt?
 • Welk opleidingsinstituut organiseert de navorming
 • Welk doelpubliek wil men bereiken
 • Wie zijn de lesgevers
 • Sinds wanneer wordt deze navorming gegeven
 • Welke link met EBM/EBP wordt er gelegd in de navorming
 • Is er een link/samenwerking met een universiteit/hogeschool
Nadien krijgt u de nodige info en procedures om uw account aan te maken en vervolgens accreditatieaanvragen voor opleidingen in te dienen.
Aan welke criteria moet de inhoud van mijn activiteit voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor accreditatie?


We verwijzen hiervoor naar het opleidersreglement dat gepubliceerd staat op onze website pqk.be/opleider. Kort samengevat:

 • De inhoud moet kaderen binnen één van de vier pijlers van kwaliteitsbevordering
 • Het onderwerp moet wetenschappelijk onderbouwd zijn (EBP)
 • Het onderwerp is opgenomen in het curriculum basisopleiding kinesitherapie of in het curriculum van een specialisatiejaar
 • De therapie en/of techniek die aangeboden wordt in de navorming valt onder het beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut in België
Wat is de verdeling van de navormingseenheden?


De tijdsduur van een kwaliteitsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in navormingseenheden. Hierbij komt enkel de netto navorming in aanmerking voor accreditatie. Bij netto navorming is niet inbegrepen:

 • Ontvangst, koffiepauzes, receptie, lunch, diners, …
 • Reizen en vrijetijdsbesteding
 • Welkomstspeeches, introducties en prijsuitreikingen
 • Programmaonderdelen die niet tot navorming behoren
Navorming moet minimum 2 uur duren om geaccrediteerd te kunnen worden. Navormingseenheden (NE) van een navorming worden op de volgende manier toegekend:
 • 2 NE/ uur, max. 24 NE /activiteit
 • Congressen en symposia: 12 NE/dag, max. 24 NE/ congres
Gelieve het reglement te raadplegen voor de volledige verdeling van de NE.
Hoe geraak ik aan mijn inloggegevens als ik ze kwijt ben?


Op de inlogpagina, klikt u onderaan bij ‘Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?’ op de link. Vervolgens geeft u het e-mailadres in van de contactpersoon van de opleidersaccount. Op dat e-mailadres komt nadien een e-mail toe met een nieuw wachtwoord.
Bestaat er een “handleiding” voor een PE-online opleidersaccount?


Ja! In onze PE-online guide vindt u het antwoord op vele praktische vragen i.v.m. het gebruik van uw PE-online opleidersaccount. De guide is een beknopte gids waarin de praktische kant van uw PE-online opleidersaccount tab per tab wordt uitgelegd, aan de hand van printscreens. U kan de guide downloaden op onze website.
Welke activiteiten komen in aanmerking als alternatief voor de patiëntenbevraging?


Het alternatief voor de patiëntenbevraging is een navroming met een patient centered thema. Enkele concrete voorbeelden:

 • Communicatie met de patiënt
 • Omgaan met moeilijke patiënten
 • Omgaan met klachten
 • Valrisico binnen een instelling verminderen
 • Hygiëne
 • Patiënten motiveren om te revalideren
 • Omgaan met patiënten met een andere etnische achtergrond
Wanneer krijgen de deelnemers hun NE voor mijn activiteit?


NE worden toegekend op het moment dat de cursus afgerond is, omdat de opleider de aanwezigheden ingeeft na de activiteit.

Accreditatieaanvraag

Wanneer moet ik mijn accreditatieaanvraag indienen?


Elke accreditatieaanvraag moet minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit ingediend worden. Activiteiten kunnen niet retroactief geaccrediteerd worden!
Wat kost een accreditatieaanvraag?


De kosten voor accreditatie zijn als volgt: € 100 (excl. BTW) per navormingsaanvraag. Dit bedrag blijft verschuldigd voor administratiekosten in geval van niet goedkeuring van de activiteit of in geval van niet doorgaan van de activiteit. Navormingsactiviteiten waarvan de hoogste deelnameprijs minder dan € 41 bedraagt, worden niet gefactureerd. In de cursusbeschrijving kunnen de verschillende deelnameprijzen gedetailleerd worden, in het vak ‘deelnameprijs’ moet de hoogste deelnameprijs vermeld worden.
Wat is het verschil tussen een bijeenkomst en een uitvoering?


Bijeenkomst: een cursus met verschillende bijeenkomsten is een cursus die over meerdere dagen loopt en uit meerdere delen bestaat. Bv. De cursus ‘Moderatorenopleiding’ vindt plaats op 20 april van 9.00u tot 17.00u (deel 1 van de cursus), het 1e vervolg van deze cursus op 23 april van 9.00u tot 15.00u (deel 2 van de cursus) en tot slot het 2e vervolg op 30 april van 12.00u tot 17.00u. De cursus start dus op 20 april en loopt ten einde op 30 april. Deze cursus heeft 3 bijeenkomsten. Uitvoering: eenzelfde cursus kan meerdere keren herhaald worden en dus verschillende uitvoeringen hebben. Bv. de cursus ‘Communicatie met de patiënt’ vindt plaats op 10 april van 9.00u tot 12.00u. Om 12.00u is deze cursus afgerond. Deze cursus kan ook gevolgd worden op 15 april van 9.00 tot 12.00u en op 20 april van 12.00u tot 15.00u. Deze cursus wordt 3 keer herhaald en heeft dus 3 uitvoeringen.
Hoe vraag ik een cursus aan die bestaat uit meerdere uitvoeringen ( = die verschillende keren herhaald wordt)?


Doorloop in uw account de eerste stappen zoals bij een normale aanvraag:

 • Accreditatie aanvraag
 • Selecteer ‘Nieuwe cursus’ en klik bovenaan op ‘Volgende’.
 • Kies of er eventueel gegevens uit een vorige aanvraag kunnen gekopieerd worden (bv. de inhoud van een cursus) en klik op ‘Volgende’. Het volgende scherm is cruciaal!
 • ‘Bestaat de cursus uit één bijeenkomst’?: kies hier voor ‘Ja’.
 • Doorloop verder de procedure (i.e. omschrijving cursus,… tot en met de locatie).
 • Vul vervolgens de datum in van de 1e keer dat de cursus plaatsvindt (= de 1e uitvoering). Vb. Startdatum: 10 april 2016 - Einddatum = startdatum: 10 april 2016
 • Voeg het uur toe en klik op ‘Ok’.
 • In het volgende scherm klikt u op ‘Uitvoering toevoegen’
 • In het volgende scherm voegt u locatie in en de datum van de 2e keer dat dezelfde cursus plaatsvindt (= de 2e uitvoering). Vb. Startdatum: 20 april 2016 - Einddatum = startdatum: 20 april 2016
 • Voeg het uur toe en klik op ‘Ok’.
 • Herhaal deze stap voor alle uitvoeringen (= voor elke datum dat de cursus plaatsvindt)
 • Doorloop de laatste stap (sprekers toevoegen + cv) en klik op ‘Versturen’ om de aanvraag in te dienen.
Hoe vraag ik een cursus aan die bestaat uit meerdere bijeenkomsten (= waarvan het vervolg gegeven wordt op een andere dag)?


Doorloop in uw account de eerste stappen zoals bij een normale aanvraag:

 • Accreditatie aanvraag
 • Selecteer ‘Nieuwe cursus’ en klik bovenaan op ‘Volgende’.
 • Kies of er eventueel gegevens uit een vorige aanvraag kunnen gekopieerd worden (bv. de inhoud van een cursus) en klik op ‘Volgende’. Het volgende scherm is cruciaal!
 • ‘Bestaat de cursus uit één bijeenkomst’?: kies hier voor ‘Nee’.
 • ‘Kunnen navormingseenheden verdeeld worden over verschillende data’?: kies ook hier voor ‘Nee’.
 • Doorloop verder de procedure zoals bij een gewone aanvraag. In de beschrijving van uw cursus kan u verduidelijken dat het gaat om een cursus die loopt over meerdere dagen.
Hoe kan ik de datum van een activiteit wijzigen?


De datum van een activiteit kan niet meer gewijzigd worden:

 • als er al aanwezigheden zijn ingevoerd en/ of,
 • als de uitvoering ervan in het verleden ligt.
In alle andere gevallen kan dit wel, maar de datum kan nooit vervroegd worden. Als deelnemers zich al aangemeld hadden voor de activiteit, dient de opleider deze deelnemers zelf te verwittigen dat de datum gewijzigd werd. Zij krijgen immers geen automatische melding van een wijziging.
 • Neem contact op met Pro-Q-Kine: de activiteit moet eerst gedeblokkeerd worden alvorens u wijzigingen kan aanbrengen.
 • Klik in het overzichtsscherm op de cursus/activiteit waarvoor u de datum wil aanpassen
 • Klik links in het scherm op ‘Uitvoeringsgegevens’ en vervolgens op ‘Uitvoeringen beheren’
 • In het volgende scherm ziet u de lijn met de datum, het uur en de locatie. Klik op het icoontje (potlood en papier) vooraan in deze regel
 • In het volgende scherm kan u de datum aanpassen.
 • Vergeet vervolgens zeker niet af te sluiten door op ‘Opslaan’ te klikken.
Hoe kan ik de locatie van een activiteit wijzigen?


De locatie van een activiteit kan ten allen tijde gewijzigd worden. Als deelnemers zich al aangemeld hadden voor de activiteit, dient de opleider deze deelnemers zelf te verwittigen dat de locatie gewijzigd werd. Zij krijgen immers geen automatische melding van een wijziging.

 • Neem contact op met Pro-Q-Kine: de activiteit moet eerst gedeblokkeerd worden alvorens u wijzigingen kan aanbrengen.
 • Klik in het overzichtsscherm op de cursus/activiteit waarvoor u de locatie wil aanpassen
 • Klik links in het scherm op ‘Uitvoeringsgegevens’ en vervolgens op ‘Uitvoeringen beheren’
 • In het volgende scherm ziet u de lijn met de datum, het uur en de locatie. Klik op het icoontje (potlood en papier) vooraan in deze regel
 • In het volgende scherm kan u de locatie aanpassen.
 • Vergeet vervolgens zeker niet af te sluiten door op ‘Opslaan’ te klikken.
Hoe kan ik een cv en artikels toevoegen?


 • Op de homepage, klikt u op de desbetreffende activiteit
 • Klik op ‘Details aanvraag’
 • In het volgende scherm kan u documenten uploaden
 • Vakjes waar een “oog” naast staat, zijn nadien zichtbaar voor het publiek (hier kan bv. een programma toegevoegd worden)
Mijn aanvraag werd afgewezen. Waar vind ik de reden van afwijzing?


Wanneer uw accreditatieaanvraag werd afgewezen, krijgt u hiervoor steeds een reden. Deze reden vindt u terug bij 'Berichten' in uw opleidersaccount, bovenaan rechts op uw scherm.
Wat wordt gevraagd bij de rubriek "Link met EBP"?


U vult hier een referentie naar Evidence Based Practice, waarop uw activiteit gebaseerd is, in. Dit kan gaan om een richtlijn, een wetenschappelijk artikel, een wetenschappelijke studie, ... Alleen bij activiteiten van organisatorische aard kan u "Hoe refereert u in deze activiteit naar EBP?" beantwoorden met "niet van toepassing"!
Waarvoor dient de rubriek "Vraag-en-antwoord"?


Alle communicatie (vragen, opmerkingen, ...) rond uw accreditatieaanvraag verloopt langs deze rubriek. Gelieve deze dan ook regelmatig te controleren. Indien wij binnen de 5 dagen geen reactie mogen ontvangen, zal uw aanvraag automatisch geklasseerd worden.
Wat wordt gevraagd bij de rubriek "Omschrijving en leerdoelen"?


In deze rubriek geeft u de gedetailleerde inhoud van de activiteit EN wat de deelnemers zouden moeten kennen/ kunnen na het volgen van uw activiteit.

Dit veld beantwoordt de volgende vragen:

Wat is het onderwerp van de cursus? Binnen welk onderdeel van de kinesitherapie kadert deze cursus? Wat is de link van uw cursus met kinesitherapie? Tot welke patiëntenpopulatie richt het onderwerp zich?

Wat zijn de doelstellingen op vlak van kennis, attitude en vaardigheden? Wat moet de kinesitherapeut kennen en/ of kunnen na deelname aan de cursus? Wat is de meerwaarde van uw cursus voor de kinesitherapeut?

Cursusevaluatie

Hoe interpreteer ik de resultaten van cursusevaluaties?


De antwoorden gaan van ‘Helemaal niet akkoord’ (1) tot ‘Helemaal akkoord’ (6). Op sommige vragen kan ook ‘niet van toepassing’ geantwoord worden. De vragen staan vermeld samen met de gemiddelde score per vraag, alsook de laagste score en hoogste score per vraag. Bovenaan ziet u hoeveel deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld.
Waar vind ik de resultaten van de evaluaties van mijn cursus?


 1. Klik op de activiteit waaraan u al deelnemers toevoegde.
 2. Klik bovenaan links op het blauwe icoontje:
 3. In het keuzescherm ‘Grafieken en rapportages’, selecteert u ‘Cursusevaluaties’.
 4. Kies in welk formaat u de resultaten wil.
 5. Open het gedownloade bestand.

Deelnemers - Aanwezigheden

Wanneer moet ik de namen van de aanwezige deelnemers ingeven in PE-online?


Na uw activiteit, voert u op basis van de gehandtekende aanwezigheidslijst de namen van de deelnemers in via PE-online. Pas nadat u de aanwezigheden hebt ingegeven, staat de cursusevaluatie in het portfolio van de aanwezige kinesitherapeuten. Tip: vraag ook hun RIZIV-nummers, dit vergemakkelijkt voor u het invoeren van de namen. Bovendien is het RIZIV-nummer uniek, waardoor er geen vergissingen kunnen gebeuren.
Hoe haal ik een deelnemerslijst voor mijn activiteit uit PE-online?


Uiteraard kan u enkel de deelnemerslijst uit PE-online halen als de deelnemers zich konden inschrijven via de PE-online kalender.

 • Klik in het startscherm op de activiteit waarvan u de deelnemerslijst wenst.
 • Klik op ‘Boekingen’.
 • Klik links bovenaan op het blauwe icoontje (grafiek).
 • Vervolgens opent een Excel-bestand met daarin de deelnemers.
Let op! Op de dag van de activiteit, dient u de deelnemerslijst (opnieuw) af te drukken, want dit is uw aanwezigheidslijst die elke deelnemer moet ondertekenen. In het bestand moet u enkel de kolommen met naam, voornaam en eventueel RIZIV-nummer behouden maar u mag niet vergeten een kolom ‘handtekening’ toe te voegen. Voorzie onderaan ook enkele vakken door deelnemers die zich niet op voorhand hebben ingeschreven.
Hoe voer ik, op basis van RIZIV-nummer, de aanwezigheden in in PE-online na een activiteit?


 • Klik op ‘Aanwezigheid’ en klik op ‘Toevoegen aanwezigheid’.
 • Klik op de activiteit waarvoor u aanwezigheden wilt invoeren.
 • In het volgende scherm, kunt u de namen van de aanwezigen vinden door hun RIZIV-nummers te importeren (kopiëren en plakken) vanuit een Excel-bestand (alleen de 5 middelste cijfers van het nummer).
 • Klik op ‘Gereed’ bovenaan het scherm.
 • Het systeem geeft het aantal nummers dat erkend werd. Klik nadien op ‘Gereed’.
 • In het volgende scherm, kijkt u de datum van de activiteit na: om te bevestigen, klik op ‘Volgende’.
 • Op het volgende scherm, klik op ‘Gereed’
 • Daarna krijgt u een bevestigingsbericht dat de aanwezigheid verwerkt is.
 • U kunt dan het scherm sluiten.
Hoe voer ik, op basis van naam, de aanwezigheden in in PE-online na een activiteit?


 • Klik op ‘Aanwezigheid’ en klik op ‘Toevoegen aanwezigheid’.
 • Klik op de activiteit waarvoor u aanwezigheden wilt invoeren.
 • In het volgende scherm kan u de deelnemers toevoegen. Na elke naam klikt u op de knop ‘Toevoegen’. Opgepast: het systeem erkent enkel de namen van de kinesitherapeuten die een PE-online portfolio hebben.
 • Klik op ‘Gereed’ bovenaan het scherm.
 • In het volgende scherm, kijkt u de datum van de activiteit na: om te bevestigen, klik op ‘Volgende’.
 • Op het volgende scherm, klik op ‘Gereed’
 • Daarna krijgt u een bevestigingsbericht dat de aanwezigheid verwerkt is.
 • U kunt dan het scherm sluiten.

Online cursus

Wat is het verschil tussen een online cursus en een e-learning?


Online cursus = de cursus wordt van op afstand (live) gegeven door de opleider/ spreker die gefilmd wordt. U zou deze cursus in principe geven met uw deelnemers als live publiek maar omwille van de COVID 19-maatregelen kan dit niet.

E-learning = de leerinhoud werd in een didactisch afstandsonderwijsprogramma ontwikkeld met een eindtoets waarop deelnemers moeten slagen.
Hoe vraag ik accreditatie aan voor een online cursus?


Het indienen van uw aanvraag blijft ongewijzigd! U gaat te werk zoals voorheen.

 • Cursustype: Uw online cursus is GEEN e-learning! Duid aan “cursus met fysieke bijeenkomst”.
 • Datum & locatie activiteit: Duid de zin "Deze scholing is ook op afstand te volgen" aan. Zodoende verschijnt er in de PE-online kalender een icoontje van een camera bij uw activiteit.
 • Titel activiteit: Voeg in de titel “online cursus” toe bv. Online cursus Parkinson – Online cursus sportletsels - …
Hoe lang zijn de maatregelen i.v.m. online activiteiten van kracht?


Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd worden indien nodig.

Online cursussen zullen ook na 31/12/2020 toegestaan worden, mits aan de nieuwe voorwaarden die van kracht gaan vanaf 01/01/2021 wordt voldaan. Zie pagina 'Reglement'.
Welk programma gebruik ik voor online activiteiten?


U kan uw online cursus geven via Zoom Webinar, Skype, of via meer gespecialiseerde programma’s als bv. Webinargeek. U heeft hierin vrije keuze.
Hoe kan ik cursussen organiseren tijdens de coronacrisis?


Wegens de uitzonderlijke maatregelen van de Belgische overheid i.v.m. het coronavirus (COVID-19), tracht Pro-Q-Kine vzw het behalen van de kwaliteitscriteria te faciliteren. In het kader hiervan, zal online navorming geaccrediteerd worden. Voor alle voorwaarden hieromtrent, zie de websitepagina 'Reglement'.