Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe ga ik te werk als ik als opleider erkend wil worden in PE-online en een activiteit wil laten accrediteren?


Zie reglement p.1
Aan welke criteria moet de inhoud van mijn activiteit voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor accreditatie?


We verwijzen hiervoor naar het opleidersreglement dat gepubliceerd staat op onze website pqk.be/opleider. Kort samengevat:

 • De inhoud moet kaderen binnen één van de vier pijlers van kwaliteitsbevordering
 • Het onderwerp moet wetenschappelijk onderbouwd zijn (EBP)
 • Het onderwerp is opgenomen in het curriculum basisopleiding kinesitherapie of in het curriculum van een specialisatiejaar
 • De therapie en/of techniek die aangeboden wordt in de navorming valt onder het beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut in België
Wat is de verdeling van de navormingseenheden?


De tijdsduur van een kwaliteitsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in navormingseenheden. Hierbij komt enkel de netto navorming in aanmerking voor accreditatie. Bij netto navorming is niet inbegrepen:

 • Ontvangst, koffiepauzes, receptie, lunch, diners, …
 • Reizen en vrijetijdsbesteding
 • Welkomstspeeches, introducties en prijsuitreikingen
 • Programmaonderdelen die niet tot navorming behoren
Navorming moet minimum 2 uur duren om geaccrediteerd te kunnen worden. Navormingseenheden (NE) van een navorming worden op de volgende manier toegekend:
 • 2 NE/ uur, max. 24 NE /activiteit
 • Congressen en symposia: 12 NE/dag, max. 24 NE/ congres
Gelieve het reglement te raadplegen voor de volledige verdeling van de NE.
Hoe geraak ik aan mijn inloggegevens als ik ze kwijt ben?


Op de inlogpagina, klikt u onderaan bij ‘Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?’ op de link. Vervolgens geeft u het e-mailadres in van de contactpersoon van de opleidersaccount. Op dat e-mailadres komt nadien een e-mail toe met een nieuw wachtwoord.
Bestaat er een “handleiding” voor een PE-online opleidersaccount?


Ja! In onze PE-online guide vindt u het antwoord op vele praktische vragen i.v.m. het gebruik van uw PE-online opleidersaccount. De guide is een beknopte gids waarin de praktische kant van uw PE-online opleidersaccount tab per tab wordt uitgelegd, aan de hand van printscreens. U kan de guide downloaden op onze website.
Welke activiteiten komen in aanmerking als alternatief voor de patiëntenbevraging?


Het alternatief voor de patiëntenbevraging is een navroming met een patient centered thema. Enkele concrete voorbeelden:

 • Communicatie met de patiënt
 • Omgaan met moeilijke patiënten
 • Omgaan met klachten
 • Valrisico binnen een instelling verminderen
 • Hygiëne
 • Patiënten motiveren om te revalideren
 • Omgaan met patiënten met een andere etnische achtergrond
Wanneer krijgen de deelnemers hun NE voor mijn activiteit?


NE worden toegekend op het moment dat de cursus afgerond is, omdat de opleider de aanwezigheden ingeeft na de activiteit.

Accreditatieaanvraag

Wanneer moet ik mijn accreditatieaanvraag indienen?


Elke accreditatieaanvraag moet minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit ingediend worden. Activiteiten kunnen niet retroactief geaccrediteerd worden!
Wat is het verschil tussen een bijeenkomst en een uitvoering?


Bijeenkomst: een cursus met verschillende bijeenkomsten is een cursus die over meerdere dagen loopt en uit meerdere delen bestaat. Bv. De cursus ‘Moderatorenopleiding’ vindt plaats op 20 april van 9.00u tot 17.00u (deel 1 van de cursus), het 1e vervolg van deze cursus op 23 april van 9.00u tot 15.00u (deel 2 van de cursus) en tot slot het 2e vervolg op 30 april van 12.00u tot 17.00u. De cursus start dus op 20 april en loopt ten einde op 30 april. Deze cursus heeft 3 bijeenkomsten. Uitvoering: eenzelfde cursus kan meerdere keren herhaald worden en dus verschillende uitvoeringen hebben. Bv. de cursus ‘Communicatie met de patiënt’ vindt plaats op 10 april van 9.00u tot 12.00u. Om 12.00u is deze cursus afgerond. Deze cursus kan ook gevolgd worden op 15 april van 9.00 tot 12.00u en op 20 april van 12.00u tot 15.00u. Deze cursus wordt 3 keer herhaald en heeft dus 3 uitvoeringen.
Hoe vraag ik een cursus aan die bestaat uit meerdere uitvoeringen ( = die verschillende keren herhaald wordt)?


Doorloop in uw account de eerste stappen zoals bij een normale aanvraag:

 • Accreditatie aanvraag
 • Selecteer ‘Nieuwe cursus’ en klik bovenaan op ‘Volgende’.
 • Kies of er eventueel gegevens uit een vorige aanvraag kunnen gekopieerd worden (bv. de inhoud van een cursus) en klik op ‘Volgende’. Het volgende scherm is cruciaal!
 • ‘Bestaat de cursus uit één bijeenkomst’?: kies hier voor ‘Ja’.
 • Doorloop verder de procedure (i.e. omschrijving cursus,… tot en met de locatie).
 • Vul vervolgens de datum in van de 1e keer dat de cursus plaatsvindt (= de 1e uitvoering). Vb. Startdatum: 10 april 2016 - Einddatum = startdatum: 10 april 2016
 • Voeg het uur toe en klik op ‘Ok’.
 • In het volgende scherm klikt u op ‘Uitvoering toevoegen’
 • In het volgende scherm voegt u locatie in en de datum van de 2e keer dat dezelfde cursus plaatsvindt (= de 2e uitvoering). Vb. Startdatum: 20 april 2016 - Einddatum = startdatum: 20 april 2016
 • Voeg het uur toe en klik op ‘Ok’.
 • Herhaal deze stap voor alle uitvoeringen (= voor elke datum dat de cursus plaatsvindt)
 • Doorloop de laatste stap (sprekers toevoegen + cv) en klik op ‘Versturen’ om de aanvraag in te dienen.
Hoe vraag ik een cursus aan die bestaat uit meerdere bijeenkomsten (= waarvan het vervolg gegeven wordt op een andere dag)?


Doorloop in uw account de eerste stappen zoals bij een normale aanvraag:

 • Accreditatie aanvraag
 • Selecteer ‘Nieuwe cursus’ en klik bovenaan op ‘Volgende’.
 • Kies of er eventueel gegevens uit een vorige aanvraag kunnen gekopieerd worden (bv. de inhoud van een cursus) en klik op ‘Volgende’. Het volgende scherm is cruciaal!
 • ‘Bestaat de cursus uit één bijeenkomst’?: kies hier voor ‘Nee’.
 • ‘Kunnen navormingseenheden verdeeld worden over verschillende data’?: kies ook hier voor ‘Nee’.
 • Doorloop verder de procedure zoals bij een gewone aanvraag. In de beschrijving van uw cursus kan u verduidelijken dat het gaat om een cursus die loopt over meerdere dagen.
Hoe kan ik de datum van een activiteit wijzigen?


De datum van een activiteit kan niet meer gewijzigd worden:

 • als er al aanwezigheden zijn ingevoerd en/ of,
 • als de uitvoering ervan in het verleden ligt.
In alle andere gevallen kan dit wel, maar de datum kan nooit vervroegd worden. Als deelnemers zich al aangemeld hadden voor de activiteit, dient de opleider deze deelnemers zelf te verwittigen dat de datum gewijzigd werd. Zij krijgen immers geen automatische melding van een wijziging.
 • Neem contact op met Pro-Q-Kine: de activiteit moet eerst gedeblokkeerd worden alvorens u wijzigingen kan aanbrengen.
 • Klik in het overzichtsscherm op de cursus/activiteit waarvoor u de datum wil aanpassen
 • Klik links in het scherm op ‘Uitvoeringsgegevens’ en vervolgens op ‘Uitvoeringen beheren’
 • In het volgende scherm ziet u de lijn met de datum, het uur en de locatie. Klik op het icoontje (potlood en papier) vooraan in deze regel
 • In het volgende scherm kan u de datum aanpassen.
 • Vergeet vervolgens zeker niet af te sluiten door op ‘Opslaan’ te klikken.
Hoe kan ik de locatie van een activiteit wijzigen?


De locatie van een activiteit kan ten allen tijde gewijzigd worden. Als deelnemers zich al aangemeld hadden voor de activiteit, dient de opleider deze deelnemers zelf te verwittigen dat de locatie gewijzigd werd. Zij krijgen immers geen automatische melding van een wijziging.

 • Neem contact op met Pro-Q-Kine: de activiteit moet eerst gedeblokkeerd worden alvorens u wijzigingen kan aanbrengen.
 • Klik in het overzichtsscherm op de cursus/activiteit waarvoor u de locatie wil aanpassen
 • Klik links in het scherm op ‘Uitvoeringsgegevens’ en vervolgens op ‘Uitvoeringen beheren’
 • In het volgende scherm ziet u de lijn met de datum, het uur en de locatie. Klik op het icoontje (potlood en papier) vooraan in deze regel
 • In het volgende scherm kan u de locatie aanpassen.
 • Vergeet vervolgens zeker niet af te sluiten door op ‘Opslaan’ te klikken.
Hoe kan ik een cv en artikels toevoegen?


 • Op de homepage, klikt u op de desbetreffende activiteit
 • Klik op ‘Details aanvraag’
 • In het volgende scherm kan u documenten uploaden
 • Vakjes waar een “oog” naast staat, zijn nadien zichtbaar voor het publiek (hier kan bv. een programma toegevoegd worden)
Mijn aanvraag werd afgewezen. Waar vind ik de reden van afwijzing?


Wanneer uw accreditatieaanvraag werd afgewezen, krijgt u hiervoor steeds een reden. Deze reden vindt u terug bij 'Berichten' in uw opleidersaccount, bovenaan rechts op uw scherm.
Waarvoor dient de rubriek "Vraag-en-antwoord"?


Alle communicatie (vragen, opmerkingen, ...) rond uw accreditatieaanvraag verloopt langs deze rubriek. Gelieve deze dan ook regelmatig te controleren. Indien wij binnen de 5 dagen geen reactie mogen ontvangen, zal uw aanvraag automatisch geklasseerd worden.

Cursusevaluatie

Hoe interpreteer ik de resultaten van cursusevaluaties?


De antwoorden gaan van ‘Helemaal niet akkoord’ (1) tot ‘Helemaal akkoord’ (6). Op sommige vragen kan ook ‘niet van toepassing’ geantwoord worden. De vragen staan vermeld samen met de gemiddelde score per vraag, alsook de laagste score en hoogste score per vraag. Bovenaan ziet u hoeveel deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld.
Waar vind ik de resultaten van de evaluaties van mijn cursus?


 1. Klik op de activiteit waaraan u al deelnemers toevoegde.
 2. Klik bovenaan links op het blauwe icoontje:
 3. In het keuzescherm ‘Grafieken en rapportages’, selecteert u ‘Cursusevaluaties’.
 4. Kies in welk formaat u de resultaten wil.
 5. Open het gedownloade bestand.

Deelnemers - Aanwezigheden

Wanneer moet ik de namen van de aanwezige deelnemers ingeven in PE-online?


Na uw activiteit, voert u op basis van de gehandtekende aanwezigheidslijst de namen van de deelnemers in via PE-online. Pas nadat u de aanwezigheden hebt ingegeven, staat de cursusevaluatie in het portfolio van de aanwezige kinesitherapeuten. Tip: vraag ook hun RIZIV-nummers, dit vergemakkelijkt voor u het invoeren van de namen. Bovendien is het RIZIV-nummer uniek, waardoor er geen vergissingen kunnen gebeuren.
Hoe haal ik een deelnemerslijst voor mijn activiteit uit PE-online?


Uiteraard kan u enkel de deelnemerslijst uit PE-online halen als de deelnemers zich konden inschrijven via de PE-online kalender.

 • Klik in het startscherm op de activiteit waarvan u de deelnemerslijst wenst.
 • Klik op ‘Boekingen’.
 • Klik links bovenaan op het blauwe icoontje (grafiek).
 • Vervolgens opent een Excel-bestand met daarin de deelnemers.
Let op! Op de dag van de activiteit, dient u de deelnemerslijst (opnieuw) af te drukken, want dit is uw aanwezigheidslijst die elke deelnemer moet ondertekenen. In het bestand moet u enkel de kolommen met naam, voornaam en eventueel RIZIV-nummer behouden maar u mag niet vergeten een kolom ‘handtekening’ toe te voegen. Voorzie onderaan ook enkele vakken door deelnemers die zich niet op voorhand hebben ingeschreven.
Hoe voer ik, op basis van RIZIV-nummer, de aanwezigheden in in PE-online na een activiteit?


 • Klik op ‘Aanwezigheid’ en klik op ‘Toevoegen aanwezigheid’.
 • Klik op de activiteit waarvoor u aanwezigheden wilt invoeren.
 • In het volgende scherm, kunt u de namen van de aanwezigen vinden door hun RIZIV-nummers te importeren (kopiëren en plakken) vanuit een Excel-bestand (alleen de 5 middelste cijfers van het nummer).
 • Klik op ‘Gereed’ bovenaan het scherm.
 • Het systeem geeft het aantal nummers dat erkend werd. Klik nadien op ‘Gereed’.
 • In het volgende scherm, kijkt u de datum van de activiteit na: om te bevestigen, klik op ‘Volgende’.
 • Op het volgende scherm, klik op ‘Gereed’
 • Daarna krijgt u een bevestigingsbericht dat de aanwezigheid verwerkt is.
 • U kunt dan het scherm sluiten.
Hoe voer ik, op basis van naam, de aanwezigheden in in PE-online na een activiteit?


 • Klik op ‘Aanwezigheid’ en klik op ‘Toevoegen aanwezigheid’.
 • Klik op de activiteit waarvoor u aanwezigheden wilt invoeren.
 • In het volgende scherm kan u de deelnemers toevoegen. Na elke naam klikt u op de knop ‘Toevoegen’. Opgepast: het systeem erkent enkel de namen van de kinesitherapeuten die een PE-online portfolio hebben.
 • Klik op ‘Gereed’ bovenaan het scherm.
 • In het volgende scherm, kijkt u de datum van de activiteit na: om te bevestigen, klik op ‘Volgende’.
 • Op het volgende scherm, klik op ‘Gereed’
 • Daarna krijgt u een bevestigingsbericht dat de aanwezigheid verwerkt is.
 • U kunt dan het scherm sluiten.

Online cursus

Wat is het verschil tussen een online cursus en een e-learning?


Online cursus = de cursus wordt van op afstand (live) gegeven door de opleider/ spreker die gefilmd wordt. U zou deze cursus in principe geven met uw deelnemers als live publiek maar omwille van de COVID 19-maatregelen kan dit niet.

E-learning = de leerinhoud werd in een didactisch afstandsonderwijsprogramma ontwikkeld met een eindtoets waarop deelnemers moeten slagen.
Hoe vraag ik accreditatie aan voor een online cursus?


Het indienen van uw aanvraag blijft ongewijzigd! U gaat te werk zoals voorheen.

 • Cursustype: Uw online cursus is GEEN e-learning! Duid aan “cursus met fysieke bijeenkomst”.
 • Datum & locatie activiteit: Duid de zin "Deze scholing is ook op afstand te volgen" aan. Zodoende verschijnt er in de PE-online kalender een icoontje van een camera bij uw activiteit.
 • Titel activiteit: Voeg in de titel “online cursus” toe bv. Online cursus Parkinson – Online cursus sportletsels - …
Hoe lang zijn de maatregelen i.v.m. online activiteiten van kracht?


Deze uitzonderlijke beslissing geldt tot 31/12/2020 en kan verlengd worden indien nodig.

Online cursussen zullen ook na 31/12/2020 toegestaan worden, mits aan de nieuwe voorwaarden die van kracht gaan vanaf 01/01/2021 wordt voldaan. Zie pagina 'Reglement'.
Welk programma gebruik ik voor online activiteiten?


U kan uw online cursus geven via Zoom Webinar, Skype, of via meer gespecialiseerde programma’s als bv. Webinargeek. U heeft hierin vrije keuze.
Waarom moeten we een eindtoets toevoegen in geval van online cursussen?


De eindtoets bij online cursussen is de garantie dat deelnemers wel degelijk deelnamen aan de cursus en bijgevolg recht hebben op de bijhorende NE. Enkel de deelnemers die 3/5 (of in geval van meer vragen, 70%) behalen, mag u als deelnemer toevoegen via uw opleidersaccount in PE-online.

Het RIZIV vereist van Pro-Q-Kine transparantie en geloofwaardigheid: er moet kunnen gecontroleerd worden of deelname aan online cursussen ook correct verloopt en dankzij de toets bij online cursussen kunnen we deze transparantie ook geven.
Zal de eindtoets (online cursussen) gecontroleerd worden?


U dient de vragen van de eindtoets bij elke accreditatieaanvraag voor een online cursus te uploaden. Deze vragen zullen door Pro-Q-Kine beoordeeld worden alvorens de activiteit al dan niet te accrediteren.

Pro-Q-Kine kan steekproefsgewijs nagaan of het aantal deelnemers dat u na afloop toevoegde aan uw activiteit ook overeenkomt met het aantal kinesitherapeuten dat slaagde voor uw eindtoets. Het is dus cruciaal dat u de resultaten van deze toets goed bewaart (3 jaar).
Met welk programma moet ik die eindtoets (online cursus) maken?


U hebt hierin vrije keuze! Pro-Q-Kine heeft geen voorkeur voor een bepaald programma, zolang de toets voldoet aan de voorwaarden beschreven in het reglement.

Wij hebben zelf positieve ervaringen met Google Forms. Indien u hiermee zou willen werken, kan u hier een beknopte handleiding van Google Forms downloaden.

Reglement

Waarom werd het reglement opleiders geüpdatet?


 • Structuur: dankzij een duidelijkere structuur in de aanvraag weet de organisator precies wat verwacht wordt, zal er minder overen-weer gecommuniceerd moeten worden wegens onvolledige aanvragen, en zal dit uiteindelijk een tijdswinst voor alle partijen betekenen.
 • Eenvormigheid: als alle aanvragen beantwoorden aan dezelfde vormvereisten, kunnen deze efficiënter behandeld worden.
 • De gegevens die de opleider meegeeft in zijn accreditatieaanvraag, zijn zichtbaar (de meeste) in de PEonline kalender voor de deelnemer. Deze laatste heeft er dan ook alle belang bij dat deze info op een uniforme, heldere en volledige manier wordt weergegeven.
Mijn accreditatieaanvraag werd afgewezen omwille van onvolledigheid/ redenen op vlak van vormvereisten. Wat kan ik doen?


Het al dan niet toekennen van accreditatie gebeurt op basis van de informatie die u als opleider verschaft via uw accreditatieaanvraag. Indien deze aangeleverde informatie niet volledig beschouwd wordt (zie reglement opleiders p. 7-10), dan zal de aanvraag afgewezen worden op vlak van vormvereisten. U kan in dat geval wel een nieuwe, volledige aanvraag indienen, die opnieuw behandeld zal worden. Vandaar ook dat in het geval van betalende aanvragen, aan de nieuwe aanvraag ook een nieuwe factuur gekoppeld wordt
Waarom werd de accreditatiekost in geval van betalende accreditatieaanvragen verhoogd?


Sinds 2013 (!) werd nog nooit een prijsverhoging doorgevoerd. Wegens het toenemende aantal accreditatieaanvragen waaraan ook steeds meer werk verbonden is omdat deze aanvragen onvolledig worden ingediend, of met te weinig wetenschappelijk evidentie waarbij het accreditatiecollege steeds meer opzoekwerk moet verrichten, zien wij ons echter genoodzaakt om deze prijsverhoging door te voeren.
Waarom wordt het cv van de sprekers gevraagd?


Om efficiënt te kunnen accrediteren, is het belangrijk om de accreditatie te kunnen baseren op een zo volledig mogelijke informatie. Tenslotte beschikt Pro-Q-Kine enkel de info die de opleider onder “omschrijving en leerdoelen van de cursus” heeft ingevuld. Deze info is soms zeer beperkt. Bijkomende informatie over de lesgever, of wetenschappelijke artikels waarop deze zich baseert, geven een beter beeld van de inhoud van de cursus.
Hoe kan ik de vraag ““Hoe worden deze wetenschappelijke artikels geïntegreerd in uw activiteit?” correct en concreet beantwoorden?


Wat wij beogen met deze specifiekere vraag is : “Verwijst u in uw opleiding naar deze artikels? Of gaat u die bespreken? Of geeft u die mee als wetenschappelijke lectuur? Of … “

“Correct” : is de referentie correct/juist weergegeven in de presentatie;

“Concreet” : is de referentie toegepast op wat je als doel nastreefde in je patiëntzorg.
Waarom wordt bij de wetenschappelijk studies voorkeur gegeven aan RCT studies?


Deze studies zijn makkelijker voor handen en zijn een voorstel voor aanzet van wetenschappelijk evidentie. RCT is eerder een minimum (zie piramide van Haynes); een sterkere onderbouwing zoals een systematische reviews of evidence richtlijnen zijn uiteraard nog beter. ‘Expert opinion’ en ‘case reports’ zijn niet voldoende.
Er moeten min. en max. twee wetenschappelijke artikels mee geleverd worden met de accreditatieaanvraag. Wat als 1 van beide artikels niet als “voldoende” beoordeeld wordt?


Het is de bedoeling dat de opleider 2 (niet meer of minder) wetenschappelijke artikels meestuurt in de aanvraag. Mocht één van beide artikels niet voldoen aan de verwachtingen, dan kan Pro-Q-Kine de opleider vragen of hij een ander artikel wil aanleveren ter ondersteuning van zijn aanvraag.

Let wel: de meegeleverde oorspronkelijke artikels moeten wel degelijk handelen over het onderwerp van de navorming. Is dit niet het geval, dan zal Pro-Q-Kine geen vraag om bijkomend wetenschappelijk artikel stellen en de aanvraag afwijzen.